Sertifikati/Standardi

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
   
 
Group Enigma MC primenjuje sertifikovane sisteme menadžmenta u svim svojim procesima i organizacionim jedinicama u skladu sa svetski priznatim standardima ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007, počev od 2010.godine. Cilj uvođenja ovih standarda jeste još bolja organizacija preduzeća, zaštita životnog okruženja kao i podizanje morala zaposlenih kroz zaštitu zdravlja i bezbednosti radnika.

 

ISO 9001:2008 / Sistem upravljanja kvalitetom
 
Sertifikovao:
TUV Profi CERT - 2010. godine
ISO 14001:2004 / Sistem upravljanja zaštitom životne sredine
 
Sertifikovao:
Kvalitet - Niš - 2013. godine
OHSAS 18001 / Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu
 
Sertifikovao:
Kvalitet - Niš - 2013. godine

 

O STANDARDIMA:


ISO 9001: 2008 / Sistem upravljanja kvalitetom je upravljački standard za koji se slobodno može reći da definiše pravila poslovanja cele firme sve u cilju zadovoljenja zahteva kupca. Praksa i iskustvo je pokazalo da je ISO 9001:2008 bazni (osnovni) standardi i da se na njega mogu nadograditi bilo koji drugi standardi. Najčešće se uvodi kao poseban ili integrisan sa drugim standardima. Ovaj standard nije zakonska obaveza, ali polako postaje ZAKON TRŽIŠTA, jer predstvalja ulaznicu na međunarodna tržišta, kao i rad sa velikim kupcima.
Standard ISO 9001: 2008 je zasnovan na 8 menadžment principa i procesno je orjentisan. Procesni model omogućuje firmi da identifikuje svoje procese, opiše način na koji se oni sprovode, definiše odgovornosti za njihovo sprovođenje, kontroliše realizaciju, meri efektivnost procesa definisanim parametrima i na kraju preduzima akcije na osnovu dobijenih rezultata. Drugim rečima primena PDCA ciklusa (The Plan-Do-Check-Act) u svakom definisanom procesu.

ISO 14001:2004 / Sistem upravljanja zaštitom životne sredine je međunarodno priznat standard koji zahteva od organizacije da efektivno upravlja svojim uticajem na životnu sredinu. Namera ovog standarda je da obezbedi okvir za strateški pristup organizacijama za kreiranje politike odnosa prema životnoj sredini, projektovanje aktivnosti koje ne štete životnoj sredini i njihovo uspešno sprovođenje.

OHSAS 18001:2007 / Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu
omogućava kompanijama da kontrolišu potencijalne rizike po bezbednost i zdravlje zaposlenih i na taj način obezbede bolje uslove rada, kao i dobrobit kako njima tako i kompaniji. Proaktivni način razmišljanja, koji prestavlja osnovni cilj ovog standarda dovodi do identifikacije, procene, kontrole i smanjenja hazarda i rizik u kompaniji.

 

 
 
Highslide JS
 
Highslide JS
   
 
Highslide JS
 
Highslide JS
   
 
Highslide JS
 
Highslide JS
   
 
Highslide JS
 
Highslide JS
   
 
Highslide JS
 
Highslide JS
   
 
Highslide JS
 
Highslide JS
   
 
Highslide JS
 
Highslide JS
   
     
 

Miloša Obilića bb, 37000 Kruševac

enigma.group.mc@gmail.com

Telefon: +38137/432-578; +38163/103-18-40

Fax: +38137/421-311

________________________________________________________________________
     
service 1
     

© 2015 All Rights Reserved